INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i KNS. Det vert føredrag med Frank Abelseth i www.vinnarskalle.no. Møtet vert arrangert 30.05.2017 13.00-15.00 hjå Kvinnherad Næringsservice, Husnes.

Sakliste:

Sak 1.

Aktivitet  2016

Sak 2.

Økonomi

  • Rekneskap balanse 2016
  • Status 2017

Sak 3.

Val av:

  • a. Styreleiar
  • b. Styremedlem
  • c. Valkomitè for 1 år, 3 medlemmar

Velkommen !

Husnes, 16.05.2017

Silvia Tofte                                                                              Kai Esten Dale
Næringssjef                                                                             Styreleiar

 

 

Årsrekneskap 2016

Årsmelding 2016

Protokoll årsmøte 2017