Årsmøtet  2019 valde følgjande styre i Kvinnherad Næringsservice:

Styreleiar

  • Synnøve Handeland

Nestleiar

  • Kjell Odd Nygård

Styremedlemmar

  • Geir Jakobsen, Husnes Forvaltning AS
  • Ellinor Rein, Reins Maskinering
  • Jan Petter Myhre, SKL
  • Eivind Torvik, Hydro Husnes

Varamedlem
Carine Klemmetsen, Energi Teknikk AS

Administrasjon/leiing

Prosjektkoordinator Kristine Røyrvik

Kontaktinformasjon:
E-post: kristine@naeringsservice.no
Tlf.: +47 95 49 47 33

Næringssjef Silvia Tofte, permisjon