Årsmøtet i 2018 valde følgjande styre i Kvinnherad Næringsservice:

  • Leiar: Synnøve Handeland

Styremedlem

  • Bente Marie Sjo, Zenit Engineering
  • Kjell Odd Nygård
  • Geir Jakobsen, Husnes Forvaltning AS
  • Yngve Bryn, DnB
  • Ellinor Rein, Reins Maskinering

Varamedlem
Bernt Bjørsvik, Dimmelsvik Bil AS

 

Administrasjon/leiing

Næringssjef Silvia Tofte, permisjon

Prosjektkoordinator Kristine Røyrvik
Kontaktinformasjon:
E-post: kristine@naeringsservice.no
Tlf.: +47 95 49 47 33