Nyhende

  • Vil DU vera ein del av fellesskapet?

Vil DU vera ein del av fellesskapet?

  • juni 8th, 2017

Vil DU vera ein del av vårt kjekke kontorfellesskap? No har me to ledige kontor. Her har me kjekke felles lunsjar med god drøs, og kanskje løyser me eitt eller fleire verdsproblem. Du og […]

  • Regionalt etablerarfond

Regionalt etablerarfond

  • mai 16th, 2017

Etablerarfondet 2017
Det er pr. mai 2017 midlar att i fondet.

I 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for.

For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 […]

  • Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

  • mai 16th, 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i KNS. Det vert føredrag med Frank Abelseth i www.vinnarskalle.no. Møtet vert arrangert 30.05.2017 13.00-15.00 hjå Kvinnherad Næringsservice, Husnes.

Sakliste:

Sak 1.

Aktivitet  2016

Sak 2.

Økonomi

Rekneskap balanse 2016
[…]

Hovudsamarbeidspartnarar

sr-bank

 

 

 

 

Samarbeidspartnarar