INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i KNS. Møtet vert arrangert 14.juni 2018, 14.00-16.00 hos Kvinnherad Næringsservice, Husnes. KNS står foran store endringar dette året, og me håpar medlemmane vil vera med å påverka vegen vidare.

Sakliste:

Sak 1.

Aktivitet  2017

Sak 2.

Økonomi

  • Rekneskap balanse 2017
  • Status og budsjett 2018

Sak 3.

Val av:

  • a. Styreleiar
  • b. Styremedlem
  • c. Valkomitè for 1 år, 3 medlemmar

Sak 4.
Endring i tilsette og strategiske val for KNS

Velkommen !

Husnes, 30.05.18

Silvia Tofte                                                                              Bente Marie Sjo
Næringssjef                                                                             Styreleiar