INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice.
Møtet vert arrangert 17. mars 2020, 18.00-20.00 i lokala til Kvinnherad Næringsservice på Husnes.

PÅMELDING ÅRSMØTE

SAKSLISTE VERT LAGT TIL NÅR DEN ER KLAR.

Minnar om at forslag til endringar i vedtektene skal setjast fram skriftleg til styret innan 15. februar. Vedtektsendring krev 2/3 fleirtal av dei frammøtte på årsmøtet som har stemmerett. Ved 2. gangs førehaving blir vedtektsendring gjort med simpelt fleirtal.