Dato: 06.05.20
Tid: 18.00 – 20.00
Stad: Årsmøtet vert i år avholdt digitalt på Teams grunna koronasituasjonen.

Legg inn opplysningane dine i påmeldinga, så får du lenke til oppkobling.

Saksliste og årsmøte dokument vert lagt ut på heimesida vår fortløpande og skal vere klare seinast ei veke før årsmøtet.

PÅMELDING