INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice.
Møtet vert arrangert 26.mars 2019, 14.00-16.00 hjå Kvinnherad Næringsservice, Husnes.

Sakliste:

Sak 1.
Godkjenning av innkalling

Sak 2.
Val av referent og to personar til signering av protokoll

Sak 3.
Aktivitet 2018

Sak 4.
Årsmelding og Regnskap

Sak 5.
Val av:

  • a. Styremedlem, 2 medlemmar
  • b. Varamedlem, 1 medlem
  • c. Valkomitè for 1 år, 3 medlemmar

Sak 6.
Strategiske val for KNS, vedtak av strategiplan

 

Etter årsmøtesakene fortset vi med medlemsmøte der vi mellom anna ser på aktiviteten så langt i år og planlagte arrangement for 2019.

 

PÅMELDING

 

Velkommen !
Husnes, 11.03.19

Synnøve Handeland
Styreleiar