INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMAR 


Styret i Kvinnherad Næringsservice har i dag beslutta å utsette årsmøtet!
Dette grunna utviklinga vedrørande smittefare.

Ny dato vil komme når ein har fått oversikt over smittevernreglar som vil gjelde framover.

Håpar på forståelse for utsettinga!

Ta kontakt med styreleiar Synnøve Handeland dersom du har spørsmål.

Vi vil heller ikkje legge opp til arrangement som t.d næringslunsj før vi ser korleis smittereglane vert i tida framover.