Vil DU vera ein del av fellesskapet?

Vil DU vera ein del av vårt kjekke kontorfellesskap? No har me to ledige kontor. Her har me kjekke felles lunsjar med god drøs, og kanskje løyser me eitt eller fleire verdsproblem. Du og bedrifta di vert synleg for bedrifter og andre som er innom og i gatebildet. Ta kontakt for pris og meir informasjon.

By |juni 8th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|

Regionalt etablerarfond

Etablerarfondet 2017
Det er pr. mai 2017 midlar att i fondet.

I 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for.

For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland.

http://samarbeidsraadet-sunnhordland.no/prosjekt/regionalt-naeringsfond-3

By |mai 16th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|

Årsmøte 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i KNS. Det vert føredrag med Frank Abelseth i www.vinnarskalle.no. Møtet vert arrangert 30.05.2017 13.00-15.00 hjå Kvinnherad Næringsservice, Husnes.

Sakliste:

Sak 1.

Aktivitet  2016

Sak 2.

Økonomi

Rekneskap balanse 2016
Status 2017

Sak 3.

Val av:

a. Styreleiar
b. Styremedlem
c. Valkomitè for 1 år, 3 medlemmar

Velkommen !

Husnes, 16.05.2017

Silvia Tofte       […]

By |mai 16th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|

Husnes i framtida – Regionsentertankar

Dette er ein spørjeundersøkelse som skal gje arbeidsgruppa til Regionsenter Husnes bakgrunnsmateriale til vidareutvikling av Husnes som regionsenter. Tanken bak spørsmåla er å finna ut korleis kvinnheringane ynskjer å bu, leve og arbeide i framtida. Her ynskjer me alle innspel velkomne, og håpar de kan vera framtidsretta og visjonære i svara dykkar.

https://no.surveymonkey.com/r/83H2VHQ

 

Undersøkinga er anonym, men om du vil vera med i […]

By |mai 10th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|

Mini-seminar: Offentlege anskaffelsar

Kvinnherad kommune inviterer til mini-seminar i offentlege anskaffelsar der både tilbydarar og kommunen er med sammen. Med rett innstilling og åpenhet i forhold til å drøfte og se hverandres plikter og behov, kan framtidige utlysingar bli lettare for begge partar. Håper så mange som mulig kan delta. Kommunen håper ei slik samling kan bidra til […]

  • Permalink Gallery

    Hva arbeidstakere må tåle? Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

Hva arbeidstakere må tåle? Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

Daglig må ansatte på servicetorg, i NAV, barnevern, tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester osv. møte krevende brukere.

I noen tilfeller vil disse møtene innebære kraftige konfrontasjoner og personlig sjikane rettet mot arbeidstaker, og i enkelte tilfeller trusler og psykisk eller fysisk vold.

Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om […]

TEK 17 – ny byggeteknisk forskrift

Trer etter planen i kraft 1. juli 2017

TEK17 har vært ute på høring i bransjen og skal etter planen vedtas i mai.
Har du lyst til å lære om endringene – av en fagmann i bransjen? Da bør du delta på dette kurset med Gustav Pillgram Larsen!

Pillgram Larsen viser til at de viktigste endringene fra […]

By |april 18th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|

Hvordan utforme gode byggesøknader

Plan- og bygningsloven(Pbl) og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.
Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang.Kursets innhold:
• Hva er kommunens oppgaver og ansvar
• Trinn i saksbehandlingen
• Forventet service – toveis
• Forholdet forvaltningsloven og PBL
• […]

By |april 18th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|

Næringslunsj 28.april 11.30- 13.00.

Me er godt i gong med 2017 og det er på tide og møtast. Dette er staden for uformell drøs over lunsj og kaffi og eit fora der ein treffes på tvers av bransjar, storleik og erfaring.

Husk påmelding innan 26.april om du kjem slik at det vert mat til deg og.
Det vert servert mat og kaffi, […]

By |april 18th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|

Næringslunsj 31.mars 11.30-13.00

Me er godt i gong med 2017 og det er på tide og møtast. Dette er staden for uformell drøs over lunsj og kaffi og eit fora der ein treffes på tvers av bransjar, storleik og erfaring.

Husk påmelding innan 30.mars om du kjem slik at det vert mat til deg og.

Det vert servert mat og kaffi, […]

By |mars 30th, 2017|Ukategorisert|0 Comments|