This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Påmeldte Kvinnheradkonferansen 2019

Kvinnheradkonferansen 2019

Årsmøte Kvinnherad Næringsservice

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice.
Møtet vert arrangert 26.mars 2019, 14.00-16.00 hjå Kvinnherad Næringsservice, Husnes.

Sakliste:

Sak 1.
Godkjenning av innkalling

Sak 2.
Val av referent og to personar til signering av protokoll

Sak 3.
Aktivitet 2018

Sak 4.
Årsmelding og Regnskap

Sak 5.
Val av:

a. Styremedlem, 2 medlemmar
b. Varamedlem, 1 medlem
c. Valkomitè for 1 år, […]

KURS: Mellomlederens verktøykasse & HMS-kurs

Vi tilbyr to kurs via studiesenteret.no i januar og februar. Det første kurset er «Mellomlederens verktøykasse» i januar, og i februar er det mogleg å ta HMS-kurs.
MELLOMLEDERENS VERKTØYKASSE
31. Januar kl 9.00-16.00
«Mellomlederrollen oppfattes av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon. Du befinner deg mellom barken og veden, eller mer korrekt; mellom toppledere, medarbeidere og kollegaer.
Hvordan kan du bli bedre i din jobb som mellomleder? Dette kurset vil gi deg noen verktøy som kan motivere deg til å ta fatt på oppgavene med ny inspirasjon.»

[…]

Næringslunsj fredag 25. januar

Næringslunsj 25. januar

Velkomen til næringslunsj 25. januar kl 11.30
Me ynskjer velkommen til årets første næringslunsj.
Me startar med lunsj kl 11.30, og byrjar møtet kl . 12.00.

Egil Severeide, administrerande direktør i Næringsforeningen på Haugalandet kjem og presenterer deira vekst dei siste åra. Han vil og ta oss gjennom ein del av næringsutviklinga som har skjedd […]

God Jul og Godt Nytt År!

Vi vil med dette ynskje alle våre medlemmar og samarbeidspartnerar ei riktig
God Jul og eit Godt Nytt År!
 
Takk for godt og positivt samarbeid i 2018!
Vi gler oss til å ta fatt på eit spennande 2019.
                                                               

 
                 Styret i                 […]

KURS: Juridiske rammer for personalledelse

Hensikten med kurset er å gje grunnleggende forståelse for kva lovkrav som gjeld for tilsettingsprosesser, oppfølging under ansettelsesforholdet og korleis eit arbeidsforhold kan avsluttast av arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljølovens prosedyreregler.
Kurset retter seg mot alle som arbeider med personalsaker, eller som har personalansvar. Kurset blir holdt over fire dagar, videokonferanse.
6. Desember 2018
Arbeidsgivers styringsrett
3. […]

Kurs: Prosjektledelse (2dager)

Sentrale emner i kurset:

Typiske trekk ved et prosjekt
Fallgruver
Prosjektets fundament
Organisering og roller
Planlegging
Oppfølging​

Prosjektkvalitet
Prosjektkultur
Risikovurderinger
Interessentanalyse
Økonomi og gevinstrealisering

Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid: 4. og 18. oktober 10.00- 16.00
Pris: Kr 3500,- (inkl. lunsj og forfriskninger)
Påmelding: http://www.studiesenteret.no/prosjektlederkurs.html
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding senest 28. september 2018

Medlemsmøte 3. oktober

Velkomen til medlemsmøte 3. oktober kl 11.30
Me ynskjer velkommen til medlemsmøte der vegen vidare skal drøftast. Me håpar så mange av våre medlemmar som mogleg har høve til å delta. Om du ikkje kan delta, men har innspel til oss, så send desse på epost; post@naeringsservice.no. Me startar med lunsj kl 11.30, og byrjar […]

Kurs: Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs 

Sentrale temaer i kurset:

Internkontrollforskriften
Vernearbeid
Helsefremmende arbeidsplasser
Ergonomi
Psykososialt arbeidsmiljø
Fysisk arbeidsmiljø
Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer
Akan-arbeid

Kurset er på 2 samlinger, én i oktober og én i november.
Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid:  Ons. 10. / Tors. 11. Oktober 2018 kl. 08.30 – 15.00
Ons. 7. / Tors. 8. November 2018 kl. 08.30 – 15.00
Pris: Kursavgift: kr 4300,- […]