Cv-database for personar med interesser i Kvinnherad/Sunnhordland. Her kan folk som søkjer eller skal søkja jobb i Kvinnherad legga ut cv. Andre personar som ynskjer å ta på seg styreverv, ha prosjektstillingar eller som tilbyr ulike konsulentenester.

Fleire gonger i året er Kvinnherad Næringsservice ute og rekrutterer nye CV’ar til databsen. Medlemsbedriftene våre og dei som er med i omdømeprosjektet til Samarbeidsrådet i Sunnhordland har tilgong til CV’ane i databasen.

CVdatabase