Me ynskjer velkommen til ekstraordinært årsmøte 28.09.20

Ekstraordinært årsmøte
Kvinnherad Næringsservice
Dato: 28.09.20
Tid: 18.00 – 20.00
Stad: Kulturhuset Husnes, Festsalen


Relevante dokument vert lagt ut på heimesida vår og sendt ut når dei er klare.

PÅMELDING ÅRSMØTE

PÅMELDING INNAN 23.09.20
Grunna smittevern er det viktig at ein melder seg på årsmøtet!

Kom og hels på vår nye Næringslos! 
Frode Hetlevik er på plass som ny Næringslos i Kvinnherad Næringsservice.
Han kan nåast på 
Telefon: 907 60 787
E-post: frode@naeringsservice.no

foto: Jonn Karl Sætre, Kvinnheringen


Prosjketkoordinator Kristine Røyrvik har siste arbeidsdag hjå KNS onsdag 16. september.


«Eg vil nytta høvet til å takke alle medlemsbedrifter, studentar og samarbeidspartnarar for godt samarbeid i mine to år i Kvinnherad Næringsservice. Næringslivet i Kvinnherad er eit spannande næringsliv med mange dyktige og inspirerande bedrifter! Eg ser fram til å følge med på utviklinga av næringslivet i kommunen vidare.»