Arbeidslivet er i endring.
Kva kompetanse vil Sunnhordland
ha behov for i framtida?

Temadag fredag 16. mars
på Høgskulen på Vestlandet, Rommetveit

 

PÅMELDING


PROGRAM

kl. 09.00  Registrering
Kl. 09:30 Arbeidsglede – Morten William Knudsen, BI
                 Framtida for og i industrien i Sunnhordland
– Steinar Røgenes, Kværner Stord
                 UngTekno – ei kopling mellom skular og industrien
– Nina Østensjø, Atheno
                “Ringer av vann” – Ungt Entreprenørskap og elevar frå Bømlo
fortel om sitt prosjekt i samarbeid med Bremnes Seashore

Kl. 11:30  Lunsj

Kl. 12:00 Framtida sine helse- og sosialfaglege utdanningar
– Georg Førland, Høgskulen på Vestlandet
                Med fagbrev inn i framtida
– Ola Dahl Andersen, Fagopplæringskontoret avd. Stord
                Karriererettleiing – korleis ta gode karriereval for den
                 einskilde – sett i eit livslangt perspektiv
– Birgit Bratseth og Elin K. Haukanes, Karriere Sunnhordland
                Utdanningsval – det viktigaste faget i skulen?
Karrierelæring og livsmestring i skulen
– Kjell Helge Kleppestø, Hordaland fylkeskommune
                Framtidsbilete
– Morten William Knudsen, BI

Kl. 14:30 Vel heim!

Arrangør:

Samarbeidsrådet for Sunnhordland i samarbeid med Atheno AS, NITO, Kvinnherad Næringsservice,
Stord Næringsråd, Karriere Sunnhordland, Forum for oppvekst i Sunnhordland og Høgskulen på Vestlandet.