Vi vil med dette ynskje alle våre medlemmar og samarbeidspartnerar ei riktig

God Jul og eit Godt Nytt År!

Takk for godt og positivt samarbeid i 2018!

Vi gler oss til å ta fatt på eit spennande 2019.

                 Styret i                                               Kristine Røyrvik

Kvinnherad Næringsservice                 Prosjektkoordinator