Sentrale temaer i kurset:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Internkontrollforskriften
  • Vernearbeid
  • Helsefremmende arbeidsplasser
  • Ergonomi
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer
  • Akan-arbeid
Kurset er på 2 samlinger, én i januar og én i februar.

Mellom samlingene skal deltakerne utføre praktiske oppgaver på egen arbeidsplass, det skal leveres en rapport av arbeidet som har blitt gjort.

Tid:   Ons. 17. / Tors. 18.  Januar 2018 kl. 08.30 – 15.00
Tirs. 13. / Ons. 14. Februar 2018 kl. 08.30 – 15.00

Sted: Kvinnherad Næringsservice (Stabburshaugen 5, 5460 Husnes) (Videokonferanse)

Kursavgift:  4 300,-

Bindende påmelding: Innen 17. januar 2018

Målgrupper: Hovedmålgruppen til dette kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også tilpasset for andre som jobber med HMS-arbeid i bedriften. Kurset er lovpålagt.

Mer informasjon og påmelding:
http://www.studiesenteret.no/grunnkurs-i-arbeidsmiljoslash–40-timers-hms-kurs-varingr-2018.html

Kurshaldarar frå Frisk3: Ingrid Bjørnli, Iselind Thoresen, Mina Mørkved og Tore Sund