Næringslunsj- Den uformelle møteplassen for næringslivet i Kvinnherad hos Kvinnherad Næringsservice kl. 11.30-13.00, kan du møta andre i ulike bedrifter i Kvinnherad for lunsj og uformell prat. Kvar lunsj vil og ein av våre medlemsbedrifter presentera seg.
Her er det rom for store og små bedrifter, ein plass for dei som et lunsjen sin aleine kvar dag, eller den som har lyst å utvide nettverket.

Pris 250,-pr. gong. inkl. mat

Påmelding pr. gong til emma@naeringsservice.no, tlf.93649519

Datoar: 22.mai, 12.juni, 28.august, 25.september, 30. oktober og 27.november