Dette er ein spørjeundersøkelse som skal gje arbeidsgruppa til Regionsenter Husnes bakgrunnsmateriale til vidareutvikling av Husnes som regionsenter. Tanken bak spørsmåla er å finna ut korleis kvinnheringane ynskjer å bu, leve og arbeide i framtida. Her ynskjer me alle innspel velkomne, og håpar de kan vera framtidsretta og visjonære i svara dykkar.

https://no.surveymonkey.com/r/83H2VHQ

 

Undersøkinga er anonym, men om du vil vera med i trekninga av ein IPad, må du registrera e-post adressa di til slutt.

Tidsbruk: Undersøkinga har heile 30 spørsmål, men du treng ikkje svara på alle.

På førehand takk for hjelpa!