Daglig må ansatte på servicetorg, i NAV, barnevern, tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester osv. møte krevende brukere.

I noen tilfeller vil disse møtene innebære kraftige konfrontasjoner og personlig sjikane rettet mot arbeidstaker, og i enkelte tilfeller trusler og psykisk eller fysisk vold.

Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Formål
Deltakerne skal kunne analysere egne utfordrende situasjoner i møte med brukerne, og fastslå grensen for hva de trenger å akseptere å bli utsatt for i møte med brukeren.

Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsgivers ansvar i tilfeller med utfordrende og belastende situasjoner.
Innhold

 • Grenser for forvaltningens veiledningsplikt i møte med ufine brukere
 • Arbeidsgivers ansvar for de ansattes psykososiale arbeidsmiljø i møte med brukerne
 • Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere av hensyn til de ansattes psykososiale arbeidsmiljø? Hva må arbeidsgiver gjøre i slike situasjoner for å ivareta den ansattes rett på et trygt arbeidsmiljø?
 • Den ansattes rett til å reservere seg/stanse møte med bruker av hensyn til egen integritet
 • Gjennomgang av nytt tillegg til gjeldende HMS
 • Tid: Tirsdag 30. mai 2017, kl 09.00 – 12.00 (forbehold om nok påmeldte)
 • Sted: Ditt nærmeste studiesenter
 • Kursavgift: kr 1 950,-
 • Påmeldingsfrist: 16. mai 2017
  (Bindende påmelding)

Påmelding