Er du som er arbeidsgiver forberedt på at hele sykmeldingen blir digital? Prosjektdirektør Ingrid Nikolic fra Arbeids- og velferdsdirektoratet foreleser.

Fra 15.januar 2018 må alle arbeidsgivere i hele landet være satt opp i Altinn for å ta i mot sykmeldinger og søknader om sykepenger (tidligere omtalt som krav om sykepenger/refusjonskrav).

Tid: 21. november kl 08.30- 10.00
Stad: Kvinnherad næringsservice eller på eiga maskin
Påmelding innan 19. november

Lokalt hos KNS vert det og representantar frå NAV kvinnherad tilstades

Målgruppe for informasjonsmøtet er daglig leder / HR-leder, ressurspersoner fra lønn/HR.

Agenda for informasjonsmøtet:

  • Hvordan komme i gang med digitale sykmeldinger?
  • Demonstrasjon av løsningene.
  • Hvordan ta i bruk løsningene?

Du kan melde deg på her om du vil logge på eiga maskin.
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/349775.

Om du tykkjer det er lettare å kome til KNS melder du deg på via den blå knappen under. Då koblar me opp videomøtet på våre skjermar.