Kurset belyser hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett år.

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.
Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som den ensidige retten arbeidsgiver har til å ansette og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere det arbeidet som skal utføres i virksomheten, og til å bestemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være.

Styringsretten er imidlertid ikke fri. Kurset legges opp på en meget praktisk måte og det har som formål å belyse hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett går. Det vil bli benyttet praktiske eksempler og rettspraksis i fremstillingen.

Formål
Gi deltakerne en introduksjon på hva styringsretten innebærer. Kurset blir svært praktisk lagt opp, med rik mulighet til spørsmål og diskusjon.

Målgrupper:
Alle i offentlig forvaltning med direkte brukerkontakt, saksbehandlere og ledere
Tid: Tirsdag 26. september 2017 kl. 09.00 – 12.00.
Sted: Kvinnherad Studiesenter (Stabburshaugen 5, 5460 Husnes)
Kursavgift: Kr 1500,-

Bindende påmelding:
Innen fredag 8. september 2017.
Mer informasjon og påmelding:
http://www.studiesenteret.no/arbeidsgivers_styringsrett.html