Sentrale emner i kurset:
Innledning og generelle saksbehandlingsprinsipper
Vedtak, enkeltvedtak og forskrift
Partsbegrepet
Habilitet​

Taushetsplikt
Vedtak, enkeltvedtak (utforming og innhold)
Klagereglene
Forvaltningsloven legger grunnlaget for offentlig saksbehandling, og er sentral i utøvingen av offentlig myndighet, samt regulerer hvordan saker i offentlige virksomheter skal håndteres. Det er viktig for virksomhetene å kjenne til reglene på dette området.

Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid: 12. oktober 10-13
Pris: Kr 1000,- (inkl. enkel bevertning)
Påmelding:http://www.studiesenteret.no/forvaltningsloven.html
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding senest 11. september 2018