Sentrale emner i kurset:
Innledning og generelle saksbehandlingsprinsipper
Vedtak, enkeltvedtak og forskrift
Partsbegrepet
Habilitet​

Taushetsplikt
Vedtak, enkeltvedtak (utforming og innhold)
Klagereglene
Forvaltningsloven legger grunnlaget for offentlig saksbehandling, og er sentral i utøvingen av offentlig myndighet, samt regulerer hvordan saker i offentlige virksomheter skal håndteres. Det er viktig for virksomhetene å kjenne til reglene på dette området.

Kurset er spesielt tilrettelagt for ansatte som jobber med sak og saksutredning og beslutningsprosesser på dette temaet – på alle nivå og i alle sektorer – eller som er leder med  fag- og saksansvar. Alle med administrativ eller politisk tilknytning eller funksjoner, vil ha god nytte av kurset.

Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid: 4. desember kl 9-14
Pris: Kr 1800,- (inkl. lunsj og forfriskninger)
Påmeldinghttp://www.studiesenteret.no/forvaltningsloven-412.html
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding senest 20. november 2018