Sentrale temaer i kurset:

  • Internkontrollforskriften
  • Vernearbeid
  • Helsefremmende arbeidsplasser
  • Ergonomi
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer
  • Akan-arbeid

Kurset er på 2 samlinger, én i oktober og én i november.

Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid:  Ons. 10. / Tors. 11. Oktober 2018 kl. 08.30 – 15.00
Ons. 7. / Tors. 8. November 2018 kl. 08.30 – 15.00

Pris: Kursavgift: kr 4300,-  (inkl lunsj)
Påmelding:http://www.studiesenteret.no/grunnkurs-i-arbeidsmiljoslash–40-timers-hms-kurs-hoslashst-2018.html
Påmeldingsfrist: 9. oktober 2018

Mellom samlingene skal deltakerne utføre praktiske oppgaver på egen arbeidsplass, det skal leveres en rapport av arbeidet som har blitt gjort.