Hensikten med kurset er å gje grunnleggende forståelse for kva lovkrav som gjeld for tilsettingsprosesser, oppfølging under ansettelsesforholdet og korleis eit arbeidsforhold kan avsluttast av arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljølovens prosedyreregler.

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personalsaker, eller som har personalansvar. Kurset blir holdt over fire dagar, videokonferanse.
6. Desember 2018
Arbeidsgivers styringsrett
3. Januar 2019
Rekruttering av ny arbeidskraft

1. Februar 2019
Mens arbeidsforholdet består

14. Februar 2019
Avslutning av arbeidsforholdet

Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid: Første samling 6. desember, kl 10-14
Pris: Kr 4.600,- (inkl. lunsj og forfriskninger)
Påmelding
Bindende påmelding senest 5. desember 2018