Mellomlederrollen oppfattes av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon. Du er mellom barken og veden. I skvisen mellom ledelsen, medarbeidere og kollegaer.

Samtidig er mellomlederen den viktigste oppgaven i organisasjonen også. Det er mellom-
lederen som skal sette strategien ut i live. Det er mellomlederen som skal sørge for at medarbeiderne gjør de riktige oppgavene for å kunne realisere strategien og nå de målene som er forventet.

Hvordan skal du overleve mellomlederrollen? Hvordan skal du blomstre i rollen?
Dette vil vi lære av Svein Harald Røine; Lederutviker, foredragsholder, forfatter og blogger.

LINK TIL KURSOMTALE PÅ INTERNETT:
http://www.studiesenteret.no/mellomlederens_verktoykasse.html

LINK TIL OVERSIKT OVER PÅMELDINGER:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11qwMJ2VOZqG_OU8bwARueLSNrHIciLlcv1r062TCeG8/edit#gid=0

Fredag 15. september 2017 kl 09.00 – 16.00
(forbehold om nok påmeldte)

Sted: Kvinnherad Studiesenter (Stabburshaugen 5, 5460 Husnes) (videokonferanse)

Kursavgift: kr 2 400,- inkl lunsj og forfriskninger

Påmeldingsfrist: Fredag 1. september 2017
(Bindende påmelding)