På kurset blir NS 8407 “Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” grundig gjennomgått –  og det trekkes paralleller til tilsvarende bestemmelser i NS 3431.

Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet, og gir  deg innføring i en viktig standard.
Kurset gir deg en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med vekt på de viktigste problemområdene.

Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger.

Målgruppe:

Kurset er relevant for deg som bruker standarden i ditt arbeid, enten du er entreprenør, privat eller offentlig byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør eller har annen bakgrunn

Tid: Fre. 16. Mars 2018 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Kvinnherad Næringsservice, Stabburshaugen 5, 5460 Husnes (videokonferanse)
Kursavgift: 2000,- inkl lunsj og forfriskninger
Påmeldingsfrist: 1.mars 2018
(Bindende påmelding – bruk knappen nedenfor)

http://www.studiesenteret.no/ns-8407.html