Korleis skal de møta krava om dei nye personvernreglane? Lova får omfattande konsekvensar for heile verksemda, inkludert håndteringen av salgs – og markedsføringsaktiviteter og personalopplysninger.

Halvdagskurs:  Nye Personvernsregler fra 2018

Nye personvernregler fra 2018 («GDPR») – Hva er nytt og hvilken betydning får endringene for din virksomhet? Praktiske tips for hvordan man bør forberede seg

Kurshaldar:  Lise M. Østensjø Waage 

Lise M. Østensjø Waage er partnar i Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS, som har kontor i Haugesund, Åkrehamn og Odda. Ho har mange års erfaring med personvernrettslige spørsmål, og er firmaet sin fagansvarlige for personvern. Hun jobbar elles med eit breidt spekter av forretningsjuridiske spørsmål.

Målgruppe:
Alle bransjer, private og offentlige virksomheter – Ledere, mellomledere og andre med personalansvar eller ansvar for IT-systemer. Rådgivere, jurister og regnskapsførere som får spørsmål om reglene rundt personvern. Virksomhetens personvernombud.

Tid: Onsdag 6. desember kl 12.00- 16.00
Sted: Kvinnherad Næringsservice
Pris: medlem 750,-/ ikkje medlem 1500,- pr. pers

EUs forordning for personvern «GDPR» blir norsk lov fra 25. mai 2018. Reglene gir nye rettigheter for privatpersoner og nye og strengere plikter for virksomheter. Bl.a. innføres krav til «innebygget personvern» i datatekniske løsninger og en rekke virksomheter pålegges å opprette personvernombud. Samtidig legges det opp til et skyhøyt bøtenivå ved overtredelser.

Er du og din bedrift rustet til å håndtere de nye kravene i praksis? 

Kvinnherad Næringsservice i samarbeid med Advokatfirmaet Eurojuris inviterer til foredraget der det gjennomgås de viktigste endringene, med fokus på private og offentlige virksomheters plikter. Vi gir praktiske tips til hvordan man kan kartlegge egen bruk av personopplysninger og videre skritt for å sikre etterlevelse av det nye regelverket. Vi vil ved gjennomgangen ta utgangspunkt i konkrete eksempler fra utvalgte virksomhetstyper.