Sentrale emner i kurset:

 • Typiske trekk ved et prosjekt
 • Fallgruver
 • Prosjektets fundament
 • Organisering og roller
 • Planlegging
 • Oppfølging​
 • Prosjektkvalitet
 • Prosjektkultur
 • Risikovurderinger
 • Interessentanalyse
 • Økonomi og gevinstrealisering

Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid: 4. og 18. oktober 10.00- 16.00
Pris: Kr 3500,- (inkl. lunsj og forfriskninger)
Påmeldinghttp://www.studiesenteret.no/prosjektlederkurs.html
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding senest 28. september 2018