Pellegrino Riccardi:

Pellegrino Riccardi er endringsagent og ein av dei fremste ekspertane på kultur og kommunikasjon i Noreg. Han er ein engasjerande formidlar, og med grunnleggande forståing for menneskelige drivkrefter snakkar han om effekten teknologi, endring og digitalisering har på oss. Han jobbar med å skape små endringar i atferd hos mennesker, slik at ein blir den beste utgåva av seg sjølv, og for å få det beste ut av andre. Han engasjererraskt og skaper ofte aha-opplevingar.

Sjå meir om Pellegino på heimesida hans:

Pellegrino Riccardi

Edgar Valdmanis:

Han har 30 års erfaring innan kommunikasjon, marknadsføring og salg. Under konferansen vil han snakka om «alle har eit nettverk, slik skapar du resultat med det». Her vil ein få konkrete tips om korleis ein bygger nettverk, auker og utviklar nettverk, og korleis ein bruker verdiar ein bygger i nettverket.

Sjå meir om Edgard på heimesida hans:

Edgar Valdmanis