Kjennetegn og utfordringer ved lindrende behandling (palliasjon) i livets sluttfase
  • Palliativ kultur i Norge
  • Den terminale pasienten
    • Symptomlindrende behandling til døende​
  • Kommunikasjon/Informasjon
    • Den gode samtalen, møte med pasient og pårørende
    • Kommunikasjon med pårørende
  • Etiske utfordringer

Tidspunkt
Onsdag 9. Mai 2018 kl. 08.30 – 15.30

Sted
Ditt lokale studiesenter

Kursavgift
Kr 1 800,-
(inkl. lunsj og forfriskninger)

Målgrupper
Helsepersonell i institusjon og hjemmetjeneste som har omsorg for pasienter ved livets slutt

Påmelding
Bindende påmelding: http://www.studiesenteret.no/lindrende-behandling.html
senest 30. April 2018