Medlemsmøte 22. august 2019

 1. Status dialog med kommunen
 2. Dagleg drift
 3. Rolleavklaring
 4. Oppsummering Kvinnheradkonferansen
 5. Status økonomi
 6. Informere om planlagte aktivitetar
  1. Næringsdebatt
  2. Julebord
 7. Viktige saker for medlemmene – innspel frå medlemmene på kva vi skal prioritera ut året
 8. Eventuelt

For påmelding trykk HER

Velkommen!