Medlemsmøte 20. juni 2019

  1. Status dialog med kommunen
  2. Dagleg drift
  3. Rolleavklaring
  4. Oppsummering Kvinnheradkonferansen
  5. Status økonomi
  6. Informere om planlagte aktivitetar
  7. Næringsdebatt
  8. Julebord
  9. Viktige saker for medlemmene – innspel frå medlemmene på kva vi skal prioritera ut året
  10. Eventuelt

For påmelding trykk HER

Velkommen!