Kvinnherad kommune inviterer til mini-seminar i offentlege anskaffelsar der både tilbydarar og kommunen er med sammen. Med rett innstilling og åpenhet i forhold til å drøfte og se hverandres plikter og behov, kan framtidige utlysingar bli lettare for begge partar. Håper så mange som mulig kan delta. Kommunen håper ei slik samling kan bidra til betre forståelse, både frå tilbydar sida og oppdragsgjevar i ein konkurranse.

Føredragshaldar er Åshild Fløisand, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Tid: 23.juni kl. 09.00-14.00
Stad: Kvinnherad Næringsservice
GRATIS
Påmelding innan 20. juni

PÅMELDING