Velkommen til møte med kommune og næringsliv 17.10.17 kl. 17.00 hos Kvinnherad Næringsservice.

Ordførar Peder Sjo Slettebø opnar møtet med ein presentasjon om stoda, før det vert opna for diskusjon.

Det vert også lagt opp til at ein på dette møte kan kome med andre spørsmål og innspel til ordførar og rådmann.

Påmelding