Kvinnherad Næringsservice inviterer til Næringsdebatt!

NÆRINGSDEBATT

DATO: 28. AUGUST
KL: 18 – 19.30
STAD: BLACKBOX, KVINNHERAD KULTURSENTER, HUSNES

Me ynskjer velkomen til næringsdebatt.

Kvinnherad Næringsservice vil få presisere at næringsdebatten har eit alvorleg bakteppe, den viktigaste saka i valkampen burde vere koss ein får Kvinnherad på kartet næringspolitisk. Befolkningsutviklinga i Kvinnherad er sterkt svekka, gjennomsnittsalderen aukar, vi har mista svært mange arbeidsplassar dei siste ti åra og vi treng fleire kompetansearbeidsplassar for å vere ein attraktiv kommune å arbeide i.

Me gler oss til ein framtidsretta debatt, og eit spanande val!

HJARTELEG VELKOMMEN!