Kvinnherad Næringsservice inviterer til Næringsdebatt!

NÆRINGSDEBATT

DATO: 28. AUGUST
KL: 18 – 19.30
STAD: BLACKBOX, KULTURHUSET HUSNES

Me ynskjer velkomen til næringsdebatt. Her vil me utfordra medlemmane våre og andre som er interessert i næringsutvikling til å komma med spørsmål til kandidatane frå dei ulike partia.

Spørsmål kan leverast fram til 21. august.
Spørsmål kan sendast inn via skjemaet under eller på e-post til kns@naeringsservice.no:

SPØRSMÅL TIL NÆRINGSDEBATTEN

VELKOMMEN!