Denne næringslunsjen vert litt annleis enn vanleg. Hydro ynskjer å invitera til informasjon om Husnesprosjektet, og stiller med representantar frå Hydro Husnes og prosjektorganisasjonen. Håpar de har høve til å koma.

Agenda:

 1. Velkommen og introduksjon ved Hydro Husnes
 2. Generell informasjon om Husnes prosjektet
 3. Prosjektgjennomføring og innkjøp
  1. Organisering og aktiviteter
  2. Hva skal vi kjøpe og når
  3. Muligheter for lokale leverandører
 4. Forventninger og krav til leverandører
 5. Spørsmål / diskusjon

Husk påmelding innan 30.april om du kjem, slik at det vert mat til deg og.

Pris: Gratis