Gled deg !

Om ikkje lenge lanserer KNS ny nettstad.

I samarbeid med LOKALKRAFTA A/S vil vi om kort tid leggje ut den nye nettsida vår.