Fra mai 2018 blir det innført nye regler om behandling av personopplysninger. Dette skjer som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR.

Fra samme tidspunkt vil gjeldende personopplysningslov fra 2000 bli opphevet og erstattet av forordningen og denne blir norsk rett som følge av EØS-avtalen. EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir innsamlet, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler.Formål:
Å sette fokus på de mest sentrale reglene som kommer til anvendelse når offentlig forvaltning skal behandle personopplysninger.
Kursets læringsmål er at deltakeren skal bli tryggere på personvernretten gjennom å beherske de nye reglene som blir innført i mai 2018 som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR.