Project Description

Verksemda er ein entreprenør som utfører alle typar grunn-,betong- og tømrararbeid. Oppdraga omfattar bustader, forretningsbygg, offentlege bygg, kaianlegg og betongdemningar.

Vi utfører også stikning, landmåling, masseberegning, reguleringsplanlegging, betongsaging og kjerneboring.

Byggservice vart skipa i 1986, og etter 30 års erfaring i bransjen har vi tileigna oss solide kunnskapar og kompetanse som kundane våre kan nyte godt av. Firmaet står i dag fram som ein velrenommert byggentreprenør med kapasitet til å utføre alle typar grunn-, betong- og tømrararbeid.

Verksemda har over 25 høgt kvalifiserte og entusiastiske medarbeidarar. Oppdraga favner mellom anna om oppføring av bustadhus, forretningsbygningar og offentlege bygningar, i tillegg til kaianlegg, betongdemningar og betongarbeid for bygg.

Oppdragsgjevarane finn du innanfor dei fleste sektorar, som til dømes offentlege etatar, næringsverksemder og private aktørar.

Geografisk har vi heile Vestlandet som arbeidsplass, men verksemda satsar i høg grad lokalt i Kvinnherad kommune og i nærliggande område.