Project Description

Ligg i Uskedalen på Børnes og har gode havneforhold med tanke på ver og vind. Anlegget består av tre tomter, der sjølve verftsområdet er på 17,5 mål, lagringsplass på 2,5 mål og eit unytta område på 23 mål med furuskog. På Børnes er det eit tilhøyrande industriområde med ulike bedrifter og ein djupvasskai. Anlegget til Eidsvik Eigedom har vore nytta til mekanisk produksjon, bygging og utrustning av skip.

 

For meir informasjon kontakt:
Svein Arne Eidsvik
Mobil 90160858
E post: svein@eidsvik.no