Project Description

Fjelberg Kraftlag er organisert som eit samvirke (SA). Ei førsetnad for eit slikt selskap er at det er handel mellom medlemet og laget.
Alle personar som er fastbuande, eller organisasjonar med forretningsadresse i Fjelberg Kraftlag sitt forsyningsområde, og som kjøper varer eller tenester frå laget, kan vera medlem. Som medlem i samvirket får du rett til å ta del i styringa av selskapet og du får også del i selskapet sitt årsoverskot i form av kjøpeutbytte.