Project Description

Halsnøy Trelast as ble etablert i 1974 og driv sin virksomhet først og fremst på Halsnøy i Sunnhordland, men me har og ein del oppdrag i resten av Kvinnherad og på Stord.

Halsnøy Trelast AS er et byggefirma som bygger einebustader, fleirbustader, hytter, garasjar, tilbygg og rehabilitering av eldre bygningar.
Halsnøy Trelast AS utviklar i tillegg bustad- og hyttefelt i egen regi og i samarbeid med grunneigarar.

Halsnøy Trelast har to avdelingar. Tungre byggjevarer som trelast, plater, blokkprodukter, singel og sand er lokalisert i Toftevåg. Mens den andre avdelingen er butikken Halsnøy Senter på Sæbøvik. Her har me eit stort utval av maling, tapet, golvbelegg, flisar og jernvare.. Me er for tida 22 ansatte.