Project Description

Husnes Vekst er en frivilig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes Vekst arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig senter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktiv arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.