Project Description

JobLearn [d’jåb lørn] – er en ledende aktør innen kursvirksomhet og formidling av kvalifisert arbeidskraft. Gjennom bred kompetanse  og solid kunnskap om arbeidsmarkedet har vi siden 2003 hjulpet over 100.000 mennesker på vei mot jobb.

Vårt mål er å være en foretrukket partner for alle som vil komme i jobb, bytte jobb eller bemanne sin bedrift gjennom skreddersydd rekruttering.

Arbeidsledighet er en naturlig og nødvendig del av et arbeidsmarked i endring og utvikling. JobLearn kobler endringer i markedet med potensialet til den enkelte.

Vi ser nye muligheter!