Project Description

 

Bedrifta har i alle år fram til 2007 hatt 3 produksjonsavdelingar; tekstil/ vaskeri i saman, treverkstad og Jern og Betong. I 2007 vart ein ny avdeling oppretta, (Vedlikehald og Montering). Og når banken flytta ut, blei desse lokala bygget om til nytt og eige vaskeri for bedrifta, dermed vart den 5. avdeling (vaskeriet) oppretta.

Dei fem avdelingane har kvar sin arbeidsleiar / instruktør som har ansvar for 5-8 tilsette i VTA / APS.

I tillegg til dei fem arbeidsleiarane er det to tilsette i administrasjonen (daglig leiar og sekretær) og ein attføringsveileiar.