Project Description

Risnes smedforretning ble startet av far og sønn Risnes helt tilbake i 1949 og er forløperen til dagens moderne skipsverft. Hovedproduktene den gangen var skipsbeslag, hovringer til sildelåten og takrenner.

Men, alt i 1951 ble den første loddebåten «Smart» bygget. Den ble bygget som en prøve, men ble svært populær og måtte etter hvert serieproduseres.

Båtproduksjonen tiltok og det ble solgt spesialbåter for elver og kanaIer til Glomma, Drammen og Skien. Pâ begynnelsen av 60 tallet ble det også produsert fire hurtiggående skip til forsvaret. Hovedproduksjonen frem til ca. 1980 var likevel underleveranser til andre skipsverft og offshore. I 1982 ble Risnes Sønner AS etablert, samtidig startet produksjonen av arbeids/oppdrettsbåter og havnebåter, som er dagens hovedprodukter.

Risnes Marine Craft er i dag en del av Marine-gruppen med Marine Construction as.