Project Description

Rosendal Utvikling er ei forening for næringsdrivande i Rosendal med omegn. I tillegg har Rosendal Utvikling engasjert seg i saker vi alle bryr oss om, skular, nærmiljø og barnehagar for å nemna noko. Dagleg leiar og einaste tilsett er Asbjørn Soltveit i 25% stilling. Rosendal Utvikling er finansiert av medlemsavgift betalt av velvillige bedrifter og private i distriktet.