Project Description

Zenit Engenering

Zenit Engineering tilbyr effektiv tilgong på kvalifiserte ingeniørar. Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrs-industri, offshore, mekanisk industri, og smelteverksindustrien. Våre tilsette arbeider sjølvstendig og er kreative problemløysarar innan sine fag.