Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) er eit avfalls- og attvinningsselskap.

Eigarkommunar
SIM er eigd av kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar,
Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

Ansvarsområde
Selskapet er ansvarleg for avfallshandsaminga i eigarkommunane,
og samlar inn alt hushaldsavfall og slam frå dei om lag
58 000 innbyggjarane og 15-20 000 hyttebrukarane i regionen.