Permalink

Alliance +

Alliance +

,

Vi er en av de største renholdsvirksomhetene i Skandinavia. Vi har mange års erfaring med renhold for privat og offentlig virksomhet. Totalt har vi rundt 5000 kompetente medarbeidere, som daglig rengjør over 6 millioner kvadratmeter i Norge, Sverige og Danmark. Vi har kunder i de fleste bransjer, og ulike offentlige etater og virksomheter. Kundene […]

Permalink

Dill AS

Dill AS

,

Dill AS er eit privat selskap som vart skipa våren 2009, som ein konsekvens av kommunale budsjettkutt som ville ha ført til reduksjon av kommunale tenester som Halsnøytunet ytte.

Initiativet kjem frå lokale eldsjeler som ikkje ville akseptera kutt i tilbodet til eldre, og som difor meinte at denne drifta burde kunna føregå i privat […]

Permalink

Kvinnherad Vekstbedrift AS

Kvinnherad Vekstbedrift AS

,

 

Bedrifta har i alle år fram til 2007 hatt 3 produksjonsavdelingar; tekstil/ vaskeri i saman, treverkstad og Jern og Betong. I 2007 vart ein ny avdeling oppretta, (Vedlikehald og Montering). Og når banken flytta ut, blei desse lokala bygget om til nytt og eige vaskeri for bedrifta, dermed vart den 5. avdeling (vaskeriet) oppretta.

Dei […]