Permalink

Eide Fjordbruk

Eide Fjordbruk

Eide Fjordbruk AS er eit familieeigd selskap med eige settefiskanlegg og 9 konsesjonar for oppdrett av laks og aure. Me har hovudkontor og settefiskanlegg i Fusa kommune. I Kvinnherad kommune har me matfiskproduksjon av laks i fire lokalitetar ved Varaldsøy og Snilstveitøy. Produksjonen i selskapet skjer i tillegg ved lokalitetar i Lindås og Øygarden.

Permalink

Brødrene Hjønnevåg

Brødrene Hjønnevåg

, ,

Brødr. Hjønnevåg AS er ei tradisjonsrik bedrift som produserar og sel sjømat til daglegvarebutikkar, grossistar og storhushald i heile Noreg.
Sidan Henrik B. Hjønnevåg starta bedrifta under namnet H.B. Hjønnevåg i 1948, i ein liten kjellar i Rosendal, så har bedrifta no eit moderande anlegg på ca 1200 kvm i Uskedalen (Kvinnherad kommune i Sunnhordland).
Hjønnevåg […]